BẠC ĐẠN SAMBO KOREA
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • Motor-KhớpNối-XCáp 0813002012
  • Xích-Nhông-QuạtCN 0888000191
  • Bạc Đạn-Puly-BTải 0812000114
  • HOTLINE: 0888 777 252 Ms.
ĐỐI TÁC
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Tổng số887738

BẠC ĐẠN SAMBO KOREA

Mã sản phẩm

Nhãn hiệu

Xuất xứ

Giá sản phẩm

Lượt xem

: 229

: SAMBO

: KOREA

: 0812000114

: 12135

 

BẠC ĐẠN SAMBO KOREA
BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU SAMBO KOREA
HP: 0985666004
Email: tien.huynh@thietbickm.com

PRODUCTS INFORMATION                                     
      BẠC ĐAN BS30, BS50, BS65, BS75, BS85, BS95, BS110, BS135
For backstopping application only (Grease Lublication)

Torque Range : 30~32,000 kgf·m
Bore Range : ø20~ø350
 
 
     

BẠC ĐẠN BS-RK
For backstopping application only (Oil Lublication)

BS-RK series is with oil reservoirs, over running speed is high than BS-K series
Torque Range : 2,500~32,000 kgf.m
Bore Range : ø100~ø350

 
 
     

BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU LD04, LD05, LD06, LD07, LD08
Suitable for the low speed, Light load application
(Grease Lubrication)

Torque Range : 0.6~5 kgf.m
Bore Range : ø10~ø30

 
 
     

BẠC ĐẠN B203, BẠC ĐẠN B204, 
BẠC ĐẠN B205, BẠC ĐẠN B206, 
BẠC ĐẠN B207, BẠC ĐẠN B208, BẠC ĐẠN B210

B200K series are supported by bearing and 
shaft mounted directly.

Torque Range : 4~142 kgf.m
Bore Range :ø16.5~ø79.3

 
 
     

BẠC ĐẠN NFS15, NFS20, NFS25, NFS30, NFS40, NFS45, NFS50, NFS60
TƯƠNG ĐƯƠNG BẠC ĐẠN TFS15TFS20, TFS25, TFS30, TFS40, TFS45, TFS50, TFS60

Clutches have same diameters as metric ball bearing, 
require bearing support.(Grease Lubrication)

Torque Range : 1.3~142 kgf.m
Bore Range : ø15~ø60

 
 
     

BẠC ĐẠN PB3, PB5, PB6, PB8, PB10, PB12, PB14
Outer race is easy to mounting gear, 
pulleys, sprockets, ets.(Grease Lubrication)

Torque Range : 3~215 kgf.m
Bore Range :ø10~ø45

 
 
     

BẠC ĐẠN MZ20, MZ30, MZ35, MZ45, MZ60, MZ70
For general purpose (Pre-lubricated with a grease)

Torque Range : 33~3,100 kgf.m
Bore Range : ø20~ø70

 
 
     

BẠC ĐẠN MG300, MG400, MG500, MG600, MG700, MG750, MG800, MG900, MG1000
BẠC ĐẠN MI300, MI400, MI500, MI600, MI700, MI750, MI800, MI900, MI1000
For high speed, precision, general purpose 
(Oil Lubrication)

Torque Range : 32~18,000 kgf.m
Bore Range : ø19~ø250

 
 
     

For BackStopping application with high speed
(Oil Lubrication). This series consist of MG-K Series cam clutches and oil reservoirs

Torque Range : 32~18,000 kgf.m
Bore Range : ø19~ø250

 
 
     

BẠC DẠN MZ-CK
BẠC ĐẠN MG-CK
This Series are Clutch with couplings utilizing
MZ-K, MG-K Series

Torque & Bore range : 33~3,100 kgf.m
Bore Range of coupling : ø40~ø80 (MZ-K)
Bore Range of coupling : ø56~ø285 (MG-K)

 
 
     

For high speed indexing applications. (Oil Lubrication)
Torque Range : 8~80 kgf.m
Bore Range : ø22~ø70

 
 
     

BẠC ĐẠN PNC-K
BẠC ĐẠN PHC-K
For high speed, overruning applications 
(Oil Lubrication)

Bore Range : ø15~ø200

 
 
     

BẠC ĐẠN BSD260-K
BẠC ĐẠN BSD220-K
This series can be used for overruning 
with gear reducer (Oil Lubrication)

Bore Range : ø16~ø160 (BSD260-K)
Bore Range : ø16~ø230 (BSD220-K)

 
     

BẠC ĐẠN GFR-K
For high speed, general purpose applications 
(Oil Lubrication)
 
Bore Range : ø12~ø150

 

 


Website: www.thietbickm.com.vn