BAC DAN MOT CHIEU
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • Motor-KhớpNối-XCáp 0813002012
  • Xích-Nhông-QuạtCN 0888000191
  • Bạc Đạn-Puly-BTải 0812000114
  • HOTLINE: 0888 777 252 Ms.
ĐỐI TÁC
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Tổng số892867

BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU

Mã sản phẩm

Nhãn hiệu

Xuất xứ

Giá sản phẩm

Lượt xem

: 134

: TSUBAKI / STIEBER

: JAPAN /GERMANY

: 0812000114

: 26508

 

BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU TSUBAKI-JAPAN
BẠC ĐẠN TFS15, BẠC ĐẠN TFS20, BẠC ĐẠN TFS25, 

BẠC ĐẠN TFS30, BẠC ĐẠN TFS35, BẠC ĐẠN TFS40, 

BẠC ĐẠN TFS45, BẠC ĐẠN TFS50, BẠC ĐẠN TFS60

BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU STIEBER

BẠC ĐẠN ASNU15, BẠC ĐẠN ASNUS20, BẠC ĐẠN ASNU25, 

BẠC ĐẠN ASNU30, BẠC ĐẠN ASNU35, BẠC ĐẠN ASNU40, 

BẠC ĐẠN ASNU45, BẠC ĐẠN ASNU50, BẠC ĐẠN ASNU60

BẠC ĐẠN BB TSUBAKI KHÔNG RÃNH THEN 

BẠC ĐẠN BB15 , BẠC ĐẠN BB17 , BẠC ĐẠN BB20, BẠC ĐẠN BB25, 

BẠC ĐẠN BB30, BẠC ĐẠN BB35, BẠC ĐẠN BB40
BẠC ĐẠN CSK STIEBER KHÔNG RÃNH THEN 
 

BẠC ĐẠN CSK15,  BẠC ĐẠNC SK17, BẠC ĐẠN CSK20,  BẠC ĐẠN CSK25,  

BẠC ĐẠN CSK30,  BẠC ĐẠN CSK35, BẠC ĐẠN CSK40

BẠC ĐẠN 1 RÃNH THEN

BẠC ĐẠN BB15-1K , BẠC ĐẠN BB17-1K, BẠC ĐẠN BB20-1K, 

BẠC ĐẠN BB25-1K, BẠC ĐẠN BB30-1K, BẠC ĐẠN BB35-1K, BẠC ĐẠN BB40-1K

BẠC ĐẠN CSK15P,  BẠC ĐẠNC SK17P, BẠC ĐẠN CSK20P,  BẠC ĐẠN CSK25P,  

BẠC ĐẠN CSK30P,  BẠC ĐẠN CSK35P, BẠC ĐẠN CSK40P

BẠC ĐẠN 2 RÃNHNH THEN

BẠC ĐẠN BB15-2K , BẠC ĐẠN BB17-2K, BẠC ĐẠN BB20-2K, BẠC ĐẠN BB25-2K, 

BẠC ĐẠN BB30-2K, BẠC ĐẠN BB35-2K, BẠC ĐẠN BB40-2K

BẠC ĐẠN CSK15PP,  BẠC ĐẠNC SK17PP, BẠC ĐẠN CSK20PP,  BẠC ĐẠN CSK25PP,  

BẠC ĐẠN CSK30PP,  BẠC ĐẠN CSK35PP, BẠC ĐẠN CSK40PP

BẠC ĐẠN B200 TSUBAKI

BẠC ĐẠN B203, BẠC ĐẠN B204, BẠC ĐẠN B205, BẠC ĐẠN B206, 

BẠC ĐẠN B207, BẠC ĐẠN B208, BẠC ĐẠN B209, BẠC ĐẠN B210

BẠC ĐẠN S200 STIEB

BẠC ĐẠN S203, BẠC ĐẠN S204, BẠC ĐẠN S205, BẠC ĐẠN S206, 

BẠC ĐẠN S207, BẠC ĐẠN S208, BẠC ĐẠN S209, BẠC ĐẠN S210    


 


Website: www.thietbickm.com.vn