PRODUCT TYPE
ONLINE SERVICES
  • Motor-KhớpNối-XCáp 0813002012
  • Xích-Nhông-QuạtCN 0888000191
  • Bạc Đạn-Puly-BTải 0812000114
  • HOTLINE: 0888 777 252 Ms.
PARTNERS
DID
TOSHIBA
KANA
BẠC ĐẠN STIEBER
KOREA COUPLING
NUMBER OF VISITOR
Total861433

KANA CHAIN

Product code

Lable

Origin

Price

Views

: 180

: KANA

: JAPAN/CHINA

: 888,000,191 dong

: 48323

 

KANA CHAIN ANSI 35-1R, 40-1R , 50-1R, 60-1R, 80-1R, 100-1R, 120-1R, 140-1R, 160-1R, 35-2R, 40-2R, 50-2R, 60-2R, 80-2R, 100-2R, 120-2R, 140-2R, 160-2R
KANA CHAIN BS/DIN 06B-1R, 08B-1R, 10B-1R, 12B-1R, 16B-1R, 24B-1R, 35B-1R

KANA CHAIN Dimensions-mm

Chain No.

ANSI No.

Pitch
P

Roller Dia.
R

Width between Roller Link Plates
W

XÍCH RS25

25

6.35

3.30

3.18

XÍCH RS35

35

9.525

5.08

4.78

XÍCH RS41*

41

12.70

7.77

6.38

XÍCH RS40*

40

12.70

7.92

7.95

XÍCH RS50*

50

15.875

10.16

9.53

XÍCH RS60-2

60

19.05

11.91

12.70

XÍCH RS80-2

80

25.40

15.88

15.88

XÍCH RS100

100

31.75

19.05

19.05

XÍCH RS120

120

38.10

22.23

25.40

XÍCH RS140

140

44.45

25.40

25.40

XÍCH RS160

160

50.80

28.58

31.75

XÍCH RS180

180

57.15

35.71

35.72

XÍCH RS200

200

63.50

39.68

38.10

XÍCH RS240

240

76.20

47.63

47.63

 

Dimensions-mm

Chain No.

ANSI No.

Pitch
P

Roller Dia.
R

Width between Roller Link Plates
W

XÍCH RS25-2RP

25

6.35

3.30

3.18

XÍCH RS35-2RP

35

9.525

5.08

4.78

RS41-2RP

41

12.70

7.77

6.38

XÍCH RS40-2RP

40

12.70

7.92

7.95

XÍCH RS50-2RP

50

15.875

10.16

9.53

XÍCH RS60-2RP

60

19.05

11.91

12.70

XÍCH RS80-2RP

80

25.40

15.88

15.88

XÍCH RS100-2RP

100

31.75

19.05

19.05

XÍCH RS120-2RP

120

38.10

22.23

25.40

XÍCH RS140-2RP

140

44.45

25.40

25.40

XÍCH RS160-2RP

160

50.80

28.58

31.75

XÍCH RS180-2RP

180

57.15

35.71

35.72

XÍCH RS200-2RP

200

63.50

39.68

38.10

XÍCH RS240-2RP

240

76.20

47.63

47.63

Xích KANA theo tiêu chuẩn BS/DIN.  tất cả các loại từ 1 dảy, 2 day ....dãy.

Chain No.

ISO BS/DIN No.

Pitch
P

Roller Dia.
R

Width between Roller Link Plates
W

RF06B *

06B

9.525

6.35

5.72

RS08B

08B

12.70

8.51

7.75

RS10B

10B

15.875

10.16

9.65

RS12B

12B

19.05

12.07

11.68

RS16B

16B

25.40

15.88

17.02

RS20B

20B

31.75

19.05

19.56

RS24B

24B

38.10

25.40

25.40

RS28B

28B

44.45

27.94

30.99

RS32B

32B

50.80

29.21

30.99

RS40B

40B

63.50

39.37

38.10

 

CKM IMPORT EXPORT CO., LTD
Website: thietbickm.com.vn