PRODUCT TYPE
ONLINE SERVICES
  • Motor-KhớpNối-XCáp 0813002012
  • Xích-Nhông-QuạtCN 0888000191
  • Bạc Đạn-Puly-BTải 0812000114
  • HOTLINE: 0888 777 252 Ms.
PARTNERS
DID
TOSHIBA
KANA
BẠC ĐẠN STIEBER
KOREA COUPLING
NUMBER OF VISITOR
Total861435

HITACHI CHAIN

Product code

Lable

Origin

Price

Views

: 181

: HITACHI

: JAPAN

: Contact

: 23041

 

HITACHI CHAIN-JAPAN

 

 

KHÓA XÍCH CL NỐI XÍCH EO OL

THÔNG SỐ XÍCH ANSI -mm

MÃ XÍCH

ANSI No.

Bước
P

ĐK con lăn
R

Bề rộng con lăn
W

HITACHI 25-1R 

25

6.35

3.30

3.18

HITACHI 35-1R

35

9.525

5.08

4.78

HITACHI 41-1R

41

12.70

7.77

6.38

HITACHI 40-1R

40

12.70

7.92

7.95

HITACHI 50-1R

50

15.875

10.16

9.53

HITACHI 60-1R

60

19.05

11.91

12.70

HITACHI 80-1R

80

25.40

15.88

15.88

HITACHI 100-1R

100

31.75

19.05

19.05

HITACHI 120-1R

120

38.10

22.23

25.40

HITACHI 140-1R

140

44.45

25.40

25.40

HITACHI 160-1R

160

50.80

28.58

31.75

HITACHI 180-1R

180

57.15

35.71

35.72

HITACHI 200-1R

200

63.50

39.68

38.10

HITACHI 240-1R

240

76.20

47.63

47.63

 

CKM IMPORT EXPORT CO., LTD
Website: thietbickm.com.vn