PRODUCT TYPE
ONLINE SERVICES
  • Motor-KhớpNối-XCáp 0813002012
  • Xích-Nhông-QuạtCN 0888000191
  • Bạc Đạn-Puly-BTải 0812000114
  • HOTLINE: 0888 777 252 Ms.
PARTNERS
DID
TOSHIBA
KANA
BẠC ĐẠN STIEBER
KOREA COUPLING
NUMBER OF VISITOR
Total872529

PVC CONVEYOR

Product code

Lable

Origin

Price

Views

: 86

: ESBELT

: TÂY BAN NHA

: 812,000,114 dong

: 18524

 

CKM IMPORT EXPORT CO., LTD
Website: thietbickm.com.vn